Sjuksköterskan Lotten Blomqvist var med i tv-serien Sjukhuset. "En möjlighet att ge allmänheten en inblick i vården", resonerade hon, och sa ja till att delta efter att ha bedömt satsningen som seriös och filmarna som professionella.

Tv-serien om Akademiska sjukhuset i Uppsala har blivit ihågkommen för att anhöriga till en patient som var döende i cancer anmälde landstinget för sekretessbrott. Serien sändes efter att mannen hade avlidit och även om hans ansikte inte syntes i bild kände familjen igen honom på röst och kläder.

Skarp kritik från JO

Serien började sändas 2007 och var en dokumentärserie om livet på ett akutsjukhus, men har sedan dess beskrivits som en dokusåpa. 2011 riktade Justitieombudsmannen, JO, skarp kritik mot landstingets avtal med produktionsbolaget; enligt Socialstyrelsen är det inte tillåtet att filma patienter utan att ha fått deras samtycke i förväg.

Landstinget å sin sida hävdade att patienten hade gett ett muntligt samtycke till filmningen. Lotten Blomqvist berättar i en tidigare intervju för Vårdfokus att när hon och hennes kolleger gick in till patienter väntade filmteamet utanför tills de fick ett klartecken.

"Det som har hänt är arbetsgivarens fel", säger patientens dotter i samma intervju.

2013 friade tingsrätten landstinget med hänvisning till meddelarfriheten. I och med att landstinget och sjukhusledningen hade godkänt tv-inspelningen ansågs heller inte personalen med uppsåt ha brutit mot tystnadsplikten.

Domen överklagades

Den friande domen överklagades av Centrum för rättvisa som företräder patienters anhöriga. I dag hålls rättegången i Svea hovrätt.

– Mannens anhöriga förlorade processen eftersom tingsrätten anser att landstinget skyddas av meddelarfriheten. Men den finns för att skydda enskilda mot den offentliga makten – inte tvärtom, säger Clarence Crafoord, chef för Centrum för rättvisa.

Han hoppas att domen ändras av hovrätten.

– Annars riskerar vi alla att få en vistelse i sjukvården exponerad i medierna, även om vi aldrig tillfrågats eller gett vårt samtycke.