Den senaste tiden har varningar för att ge ibuprofen till barn, ett läkemedel som används vid smärta och feber, gått ut. Anledningen var två fall av Reyes syndrom, ett sällsynt och akut tillstånd med ibland dödlig utgång, som läkare rapporterade om i Läkartidningen.

Nu säger Läkemedelsverket att leverpåverkan är en sällsynt men känd biverkan till ibuprofen men att fullt utvecklad leversvikt, som det var fråga om i de aktuella fallen, är ytterst sällsynt.

Det finns därför inga skäl att varna för att använda ibuprofen till barn, men det ska användas på rätt sätt och bara när det finns ett behov.