Det var i somras som det avslöjades att det under ett och ett halvt års tid hade pågått ett allvarligt utbrott av Clostridium difficile på Ystad lasarett.

Totalt smittades 27 patienter, varav 10 dog.

Trots utbrottet hade ledningen inte gjort någon lex Marianmälan om det inträffade. När regiondirektören Jonas Rastad fick veta vad som hänt blev han upprörd och förklarade i lokala medier att han inte uteslöt att anmäla dödsfallen till polisen.

Nöjer sig med kritik

Men när regionledningen i går presenterade de interna och externa utredningar som gjorts kring utbrottet stod det klart att det inte blir någon anmälan.

Eftersom utredningarna inte visar att någon medveten försummelse låg bakom chefernas agerande kommer inga arbetsrättsliga åtgärder att vidtas utöver de som togs i samband med lex Mariaanmälan i somras. Region skånes ledning nöjer sig med att kritisera dåvarande sjukhuschefen, verksamhetschefen och chefläkaren.

Pågick under lång tid

Clostridiumutbrottet pågick mellan juli 2012 och december 2013.

Utredningarna som nu gjorts visar att i hälften av de tio dödsfallen var Clostridium difficile den huvudsakliga eller väsentligt bidragande dödsorsaken.

För att minska risken för nya utbrott skärper nu Region Skåne rutinerna. All vårdpersonal, inklusive cheferna, ska återkommande få hygienutbildning, hygienrutinerna ska ingå i all introduktionsutbildning för nyanställda och hygienronder ska ske kontinuerligt. Dessutom ska möjligheterna att skapa fler enkelrum ses över.