En redan svår situation har blivit ännu svårare. Vårdpersonal i det eboladrabbade Liberia hotar med att gå ut i strejk i dag måndag om de inte får högre ersättning för den risk som de tar genom att vårda patienterna. Det uppger flera svenska och internationella nyhetsmedier nu på morgonen.

Alla sjukhus och vårdcentraler berörs om strejken blir verklighet, inklusive de enheter där ebolapatienterna vårdas.

De senaste dagarna har arbetet mot smittspridningen på den största kliniken tappat fart på grund av lönekraven. Detta som en påtryckningsmetod för att öka risktillägget för sjuksköterskor från i genomsnitt 80 dollar till 1 200 dollar. Siffrorna varierar dock mycket och regeringen uppger att tillägget redan är 500 dollar.

Vårdpersonalen kräver också personlig skyddsutrustning och sjukförsäkringar.

Över 4 000 döda

Det västafrikanska landet Liberia är ett av de länder som har drabbats värst av sjukdomsutbrottet. Hittills har över 4 000 personer avlidit i de tre värst drabbade länderna: Guinea, Sierra Leone och Liberia. Av dessa har cirka hälften dött i Liberia.

Representanter för hälso– och sjukvårdsmyndigheten uppger att en strejk skulle få svåra konsekvenser för de som har smittats och riskera att skjuta kampen mot sjukdomen och de framsteg som ändå har gjorts i sank. Myndigheten uppger också att epidemin nu är så stor att man inte har råd att höja risktillägget.

I går rapporterades om att en sjuksköterska i Dallas, USA, hade smittats sedan hon vårdat en patient med ebola. Det är första gången en person smittas av sjukdomen på amerikansk mark. Tidigare har ett vårdbiträde smittats vid vård av ebolasmittade i Spanien.