Efter flera rapporter om svåra hudbiverkningar på prematura barn vid användande av klorhexidin för huddesinfektion inledde den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, i somras en granskning av de produkter som finns. Ett 40-tal fall identifierades, med allt från hudutslag och stark rodnad till kemiska brännskador och hudavlossning.

Svårast är biverkningarna på de mycket för tidigt födda barnen, födda före 32:a graviditetsveckan. Framför allt under deras två första veckor i livet. Hudbarriären byggs upp under barnets första månad.

Trots detta avråder Läkemedelsverket inte från användning av klorhexidinlösningar på prematura. Skälet är att det saknas alternativ och att huddesinfekton ofta är nödvändigt för att förhindra att barnet drabbas av allvarliga infektioner, främst blodförgiftning. Exempelvis vid införandet av perifer venkateter eller andra ingrepp där huden perforeras.

Rådet från myndigheten är att när klorhexidin används på för tidigt födda så ska minsta möjliga mängd användas. Överflödig lösning ska genast avlägsnas. För att upptäcka eventuella hudbiverkningar ska barnet observeras noga.