Trots lönetillägg och andra åtgärder är sjuksköterskebristen på akuten i Karlstad fortfarande allvarlig. I går kallades en särskild sjukvårdsledning in på både lokal och regional nivå för att lösa situationen då det fattades fyra sjuksköterskor.

Kortsiktiga åtgärder

Hälso- och sjukvårdschefen Tobias Kjellberg uppger nu att man har satt in ett antal åtgärder för att lösa situationen på kort sikt.

Det så kallade hänvisningsförbudet hävs och erfarna sjuksköterskor ska kunna hänvisa patienter som söker vid akuten till andra mottagningar. Sjuksköterskor från andra avdelningar får extra tillägg om de tar extrapass på akuten och dessutom tas annan personal in för "vårdnära service". Exempelvis transporter och påfyllnad av material.

"På tiden"

– Det är bra, och på tiden, att ledningen reagerar och gör något konkret. Äntligen verkar det som att de förstår att vi har problem som måste lösas, säger Fatou Bengtsson, sjuksköterska på akuten och förtroendevald för Vårdförbundet.

Hon påpekar att sjuksköterskorna i flera år har försökt få ledningen att förstå att något måste göras för att få erfarna och kompetenta sjuksköterskor att stanna kvar på akuten. Det finns inte längre så många erfarna kvar.

– Nu måste de också fundera över vad vi ska göra för att behålla de nya och oerfarna sjuksköterskor som vi har skolat in på akuten, säger Fatou Bengtsson.

Enligt uppgifter till Vårdfokus kommer ledningsstrukturen för akuten också att ses över och förstärkas.

Lönetillägg räckte inte

Vårdfokus har tidigare berättat om sjuksköterskeflykten från akuten i Karlstad. Hittills i år har 27 slutat, det är mer än hälften av de anställda sjuksköterskorna. För närvarande saknas ungefär 20 procent av sjuksköterskebemanningen.

Missnöje med löner, arbetstider och resurser ligger bakom och situationen har förvärrats ju fler som har slutat. I dag är en stor del av sjuksköterskorna nya och oerfarna vilket gör att de med några års erfarenhet har fått en ännu tyngre arbetsbörda.

För några veckor sedan meddelade ledningen att patientsäkerheten var hotad och gav sjuksköterskorna ett extra lönelyft på 1 000-3 000 kronor från 1 oktober samt ett lönetillägg på 100 kronor i timmen för extrapass. Men åtgärderna har alltså inte räckt för att säkra tillgången på sjuksköterskor.