Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, kritiserar en barnmorska vid Skånes universitetssjukhus i Malmö efter en förlossning med stora brister. Kvinnan som födde fick bristfällig smärtlindring och för lite stöd och hjälp, trots att hon var förstföderska med ett snabbt och smärtsamt förlossningsförlopp.

Svårt att hinna

I sitt svar till Ivo berättar barnmorskan att personalen försöker vara närvarande på förlossningsrummet, men att det inte är lika nödvändigt när den födande kvinnan har sin partner med sig.

Barnmorskan uttrycker också att kvinnor som vill ha en mer närvarande barnmorska bör söka sig till mindre sjukhus, eftersom varje barnmorska i Malmö har mer än en patient att ta hand om och många gånger svårt att hinna allt som är önskvärt.

Stark kritik

Ivo godtar inte barnmorskans förklaringar utan trycker på vårdpersonalens eget ansvar att uppfylla hälso- och sjukvårdslagens krav på god vård.

Utredningen av hur förlossningen gått till stämmer överens med kvinnans berättelse, enligt Ivo. Barnmorskan får stark kritik, men får behålla sin legitimation.

(Diarienummer: 8.2-7852/2014-22)