Det är inte helt enkelt att stå framför en stor skara biomedicinska analytiker från många olika länder och på engelska förklara varför ett förbättringsarbete i lilla Jönköping i det avlägsna landet Sverige är intressant. Men Maysae Quttineh är väl förberedd och efter sin presentation får hon ivriga frågor från intresserade åhörare.

Snabba svar

Det hon berättade om är en smart lösning på ett problem som många laboratorier dras med: Hur gör man för att tillgodose nästan omöjliga önskemål på att snabbt analysera och ge svar på vad som kan ligga bakom en svår sjukdom när det finns en mängd olika bakterier och virus att välja bland som bakomliggande orsak?

Mikrobiologen i Jönköping är ett förhållandevis litet labb som har de vanligaste analyserna som en infektionsklinik kan efterfråga. Men kliniken tyckte att det fanns ett problem när det gällde patienter som var svårt sjuka i lunginflammation. Det krävdes snabbare svar och mer precis diagnos för att kunna sätta in rätt behandling i tid. De önskade sig ett prov, en beställning och ett tydligt svar.

Flera analyser samtidigt

Mikrobiologen hade inte ekonomi att köpa in helt nya instrument för analyser så det gällde att hitta en PCR-baserad metod som kunde analysera många olika slags virus och bakterier. Infektionskliniken hade önskemål om att i ett enda svar kunna få besked om sju bakterier och tre virus som skulle kunna vara bakomliggande orsak till lunginflammation.

– Det blev en lång process innan vi till slut hittade en panel som faktiskt skulle kunna analysera hela 33 olika virus och bakterier samtidigt. Men tyvärr saknades en bakterie som infektionskliniken tyckte var viktig att ha med, så då designade vi en egen metod för att få med den också, berättar Maysae Quttineh.

Framsteg för patienterna

Sedan ett år tillbaka är nu den nya metoden för PCR-analys av lunginflammation igång i Jönköping. Proverna är dyra så den ska inte användas till annat än allvarliga och svårlösta fall. Men hittills har 165 prover körts och i över hälften av dem hittades ett eller flera virus eller bakterier.

– För patienterna är det här ett stort framsteg. I flera fall har våra analyser visat på oväntade resultat som gjort att rätt diagnos ställts till slut och patienten har kunnat få rätt behandling, säger Maysae Qiuttineh.

Lyssna på klinikerna

Hon tror att det kan vara lättare att bygga upp den här typen av samarbete mellan klinik och laboratorium på ett mindre sjukhus där det är enkelt att ta kontakt och diskutera sig fram till en gemensam lösning.

– Det handlar om att kunna lyssna på våra kliniker och förstå vad de vill ha och varför det är så viktigt för dem. Lunginflammation är en vanlig dödsorsak och kräver inte bara snabb, utan också rätt behandling.

Kanske får nu Jönköpingsmetoden spridning inte bara i Sverige utan också i andra länder.