När forskningsteamet jämförde de gravida kvinnor som i ett tidigt skede av graviditeten exponerades mest av luftföroreningar, bland annat förhöjda ozonhalter, visade det sig att 5,5 procent av dem som drabbades av havandeskapsförgiftning gjorde det just på grund av den förhöjda ozonhalten. Det visar en avhandling vid Umeå universitet.

Förtidiga födslar

I gruppen med högst ozonhalter tidigt i graviditeten berodde åtta procent av för tidiga födslar på ozonhalterna. De övriga drabbades av andra orsaker.

Hur farligt är det, hur oroliga ska vi vara David Olsson, en av forskarna i teamet?

- Det är klart att det är förknippat med en viss oro. Jag vänder mig till dem som ansvarar för samhällsplanering och infrastruktur. Jag tycker det är viktigt att man har med ett folkhälsoperspektiv vid planering av exempelvis nya bostadsområden och vägsträckningar. Numera drar man ju allt oftare stora vägar runt städerna och det tycker jag är bra.

Astma ökar inte

Trots att luftföroreningar påverkar gravida kvinnor negativt har forskargruppen inte sett några tecken på att de barn som bor i mer trafikerade områden med höga avgashalter har en ökad risk för astma före sex års ålder. Däremot visade resultaten att de mödrar som bodde i de områden som hade lägst avgashalter hade en minskad risk att föda ett tillväxthämmat barn.

David Olsson försvarar sin avhandling den 28 oktober.