Den nyutnämnda professorn Gerd Ahlström har forskat kring åldrandets många ansikten. Hennes avhandlingsarbete handlade om att leva med ärftlig muskeldystrofi från unga år och genom hela vuxenlivet. Hon jämför den kroniska sjukdomen med ett för tidigt åldrande.

Nu undersöker hon åldrandets konsekvenser för patienter som levt länge med kronisk sjukdom eller handikapp, och är gruppchef för en forskargrupp om "Äldres hälsa och personcentrerad vård".

Palliativ omvårdand

Den andra nya professorn i omvårdnad heter Birgit Holritz Rasmussen. Hennes forskningsområde är palliativ omvårdnad och har tre huvudinriktningar: erfarenheter av att leva med svår och livshotande sjukdom, åtgärder som befrämjar hälsa och välbefinnande hos svårt sjuka och döende personer, samt vårdmiljöns betydelse för egna helande och läkande krafter.

Totalt installerades fyra nya professorer vid ceremonin på Lunds universitet i slutet av förra veckan. De två övriga har sina forskningsområden inom klinisk farmakologi och utvecklingsbiologi.