Hur många av Vårdförbundets röntgensjuksköterskor tjänar mer eller mindre än 25 000? Vårdfokus granskning av 2013 års lönestatistik visar att skillnaderna är stora över landet.

Toppen och botten

Gotland ligger bäst till. Här finns ingen röntgensjuksköterska med en lön under 25 000 kronor i månaden. Sämre är det i Uppsala där 31 procent av de offentliganställda röntgensjuksköterskorna tjänar mindre än 25 000, vilket är den största andelen jämfört med övriga landet.

Hur ser det ut hos dig?

Klicka här så hittar du uppgifter för hela Sverige.

Fakta: Siffrorna som ligger till grund för statistiken bygger på Vårdförbundets lönestatistik för 2013 och gäller röntgensjuksköterskor som arbetar inom kommun eller landsting och är medlemmar i Vårdförbundet. Siffrorna är framtagna av Vårdförbundets statistiker.