I december är det dags för Vårdförbundet att ta ställning till om huvudöverenskommelsen med Sveriges kommuner och landsting, SKL, ska förlängas eller sägas upp.

Nuvarande avtal gäller till och med mars nästa år och innehåller bland annat överenskommelser om hur löner ska sättas och allmänna anställningsvillkor för kommun- och landstingsanställda.

Samma verklighetsbild?

Mötet i dag är en första träff där parterna ska känna på varandra och ta del av varandras bild av vårdens verklighet för att kunna skapa sig en uppfattning om förhandlingarnas utgångsläge, berättar Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

– Jag tänker mig ett samtal med SKL om vårdens utmaningar och vad de tror kommer att krävas för att kompetensförsörja vården, säger hon.

Nöjd med utfallet

Vårdförbundet tycker att det sifferlösa löneavtalet generellt sett gett bra utdelning i kronor och ören, jämfört med andra löneavtal med procentsiffror.

– Som det ser ut nu har vi fått ett bra procentpåslag. Och det är andra åtgärder, inte en procentsiffra i avtalet, som ger oss mer lön, säger Sineva Ribeiro.

Kunskap ska löna sig

I det nuvarande avtalet finns också överenskommelser om att kunskap och resultat tydligt ska kopplas till lönen. Hur detta fungerar i praktiken vill Vårdförbundet ta reda på mer om innan förbundet tar ställning till om avtalet ska förlängas eller inte.

Just nu pågår en utvärdering som bland annat ska ge svar på hur löneprocessen fungerar lokalt, om chefer har mandat att sätta lön och om medlemmarna är nöjda med hur lönesamtalen går till.

Arbetstider är viktigast

Det är viktigt att Vårdförbundets medlemmar får betalt för sin kunskap och kompetens och en möjlighet att utvecklas i arbetet, men Vårdförbundets högst prioriterade fråga i avtalsförhandlingarna är arbetstider.

– Vi vet att våra medlemmars sjukskrivningar ökar och att vi aldrig jobbat så mycket övertid som vi gör nu. Mest prioriterat är nattarbete, säger Sineva Ribeiro.

Analys av resultatet

Det Vårdförbundet vill och tänker driva gentemot SKL är att återhämtning efter nattarbete ska ingå i arbetstiden. För två år sedan förlängdes nuvarande avtal, efter att parterna kommit överens om att tillsammans jobba vidare med arbetstidsfrågorna.

Ett tänkbart scenario är att Vårdförbundet går med på att förlänga avtalet igen, om det här samarbetet ger något konkret resultat som kommer medlemmarna till godo. Ett annat scenario är att avtalet sägs upp och att det blir en vår präglad av avtalsförhandlingar.