Sjuksköterskorna på akutvårdsavdelningen slår larm efter att ha jobbat sig slutkörda och tröttnat på att vika sig dubbla för att ställa upp för arbetsgivaren. I brevet beskrivs till exempel hur den nya sms-tjänsten som gör det möjligt att nå alla i personalgruppen med kort varsel då det saknas personal gör att det dagligen plingar till i mobilerna. Någon tid till återhämtning blir det därför inte.

Har nått vägs ände

Stina Ek Folkesdotter är styrelseledamot på Vårdförbundets avdelning Norrbotten. Enligt henne har Vårdförbundet länge påtalat problemen, till exempel att det saknas rätt kompetens, utan att komma någon vart. Hon ser vårdpersonalens larmbrev som att man har nått vägs ände.

– Det är en mycket prekär situation. Det är sex vakanta tjänster, stort övertidsberg och många som inte fått fyra sammanhängande veckor sommarledigt. Medlemmar närmar sig övertidstaket på 200 timmar samtidigt som det är överbeläggningar och många nyutexaminerade i personalen, säger hon.

Får inte stänga vårdplatser

Sjukskötersketjänster har inte blivit tillsatta men att stänga vårdplatser, vilket sker på andra avdelningar på Sunderby sjukhus, är inget alternativ enligt arbetsgivaren. I stället försöker sjuksköterskorna täcka upp för varandra när det saknas personal. "Vi är redan så pass trängda att schemat står och faller om en av oss behöver ta ut vård av barn eller blir sjukskriven", står det i det öppna brevet som är undertecknat av alla sjuksköterskor på avdelning 33.

Vårdförbundet vill träffa arbetsgivaren

Personalomsättningen har varit hög och erfarna kolleger har slutat. Därför har det kommit många nya som saknar erfarenhet och specialistutbildning och som på grund av det pressade läget inte får tillräcklig handledning. "Arbetsbördan är orimlig! Patientsäkerheten och kvaliteten på vården har gått förlorad!"

Parallellt med det öppna brevet har Vårdförbundet skickat en begäran om överläggning till arbetsgivaren för att försöka hitta en lösning.