"Laboratory medicine in successful ageing" är det samlande temat när IFBLS håller sin 31:a världskongress. Denna gång i Taiwans huvudstad Taipei.

Och nog är det en vetenskap som både har starka rötter bakåt och som samtidigt står inför stora utmaningar och förändringar.

Framtidsfrågor

På kongressen kommer det att diskuteras nya arbetsformer – teamarbete, diagnostisk partner och personcentrerad vård. Det kommer också att handla om automatisering, om farmakogenetik, om utveckling av analysmetoder och mycket, mycket mer.

Anne Berndt, förbundsombudsman på Vårdförbundet, ska hålla två presentationer under kongressen. Den ena handlar om biomedicinska analytikers roll i personcentrerad vård, den andra om hur Vårdförbundet arbetat med att ta fram en modell för etiska reflektioner.

Studentorganisation

Vårdförbundets studenthandläggare Anna Karin Ulander ska berätta om hur Vårdförbundet har byggt upp sin studentorganisation och varför det är viktigt att organisera biomedicinska analytiker tillsammans med sjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor.

– Dels blir vi starkare som grupp, dels kan vi lära mycket av varandra, säger Anna Karin Ulander.

Vetenskapligt program

Det vetenskapliga programmet (se länk till höger) bjuder bland mycket annat på seminarier inom virologi, molekylärdiagnostik, klinisk kemi, hematologi, immunologi, bakteriologi, kvalitetssäkring, ledarskap och utbildning.

På kongressen kommer också IFBLS framtid som organisation att diskuteras.

– Ja, vi har mycket diskussioner kring organisationen, till exempel hur ordförande ska utses och hur den demokratiska strukturen ska se ut, säger Anne Berndt.

Vårdfokus är på plats under kongressen och kommer att rapportera därifrån under nästa vecka.