Socialstyrelsen har anpassat Världshälsoorganisationens, WHO:s, tio steg för att främja amning till svenska förhållanden.

Utifrån det kunskapläge som finns just nu har två av de tio stegen ändrats:

1. Direkt efter förlossningen bör barnet ligga hud mot hud med mamman under en till två timmar. Skillnaden mot tidigare är att Socialstyrelsen nu lagt till att barnet ska ha fria luftvägar och i övrigt må bra. Innan andningen har stabiliserats har det i obevakade ögonblick hänt att barn drabbats av livlöshetsattacker.

2. Socialstyrelsen avråder inte längre från att ge napp till spädbarn, annat än vid amningsproblem under de första en till två veckorna.

Råden riktar sig till personal inom mödrahälsovård, förlossningsverksamhet, BB och barnhälsovård.