Från och med nästa hösttermin kan blivande barnmorskor välja mellan två program vid Göteborgs universitet: det befintliga barnmorskeprogrammet eller ett masterprogram. Därmed blir universitetet först i Sverige med att erbjuda en full masterutbildning för barnmorskor, enligt ett pressmeddelande.

– Vårt nya masterprogram kommer väldigt lägligt för vården som behöver kvalificerade barnmorskor inte bara när det gäller hantverket utan också när det gäller det vetenskapliga perspektivet. Dessa barnmorskor kommer bli extra skickade att utveckla och bedriva evidensbaserad vård, säger Marie Berg som är ämnesansvarig för reproduktiv och perinatal hälsa vid Sahlgrenska akademin.

Tio platsert

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa har sedan tidigare erbjudit flera fristående kurser på masternivå, men samlar alltså nu utbildningen till ett masterprogram.

Hösten 2015 tas 48 barnmorskestudenter in, vilket är en ökning med 14 platser jämfört med i år. Av dem kommer 10 platser vikas åt masterprogrammet som blir en termin längre än det vanliga programmet.

De första ett och ett halvt åren kommer de två programmen att gå tillsammans, varefter de som valt masterprogrammet går ytterligare en fördjupande termin.