I dag läste statsminister Stefan Löfven (S) upp sin regeringsförklaring. När det gäller hälso- och sjukvården vill den nya regeringen:

 • Reglera vinstintressen. Privata företag ska inte kunna tjäna pengar på att minska bemanningen. Det ska bli förbjudet att sälja ut offentlig verksamhet till underpris. Nationella kvalitetslagar införs för att förbättra kvaliteten och begränsa vinsterna och det ska även blir lättare för kooperativa verksamheter att verka i vården.
   
 • Slopa vårdvalstvånget. Den tvingande lagen om vårdval i primärvården avskaffas.
   
 • Förbjuda försäljningar. Universitets- eller regionsjukhus ska inte kunna säljas eller privatiseras.
   
 • Införa meddelarfrihet. Privatanställda ska få samma rätt som offentliganställda att fritt lämna uppgifter till journalister utan risken att straffas för detta.
   
 • Stoppa "gräddfiler". Privata försäkringspatienter ska inte gå förbi den offentligfinansierade vårdkön.

 • Redovisa ekonomin. Företag i välfärdssektorn ska öppet redovisa sin ekonomi på enhetsnivå.
   
 • Förbättra jämlikheten. Dagens nationella riktlinjer ska bli obligatoriska för att säkra en likvärdig sjukvård. En kommission för jämlik hälsa ska också bildas och målet är att de hälsoklyftor som går att påverka ska vara borta inom en generation.
   
 • Stötta utsatta grupper. Unga, hbtq-personer och personer med funktionsnedsättning är exempel på grupper i samhället där ohälsan har ökat. Sjukvården ska förstärkas så att bättre hjälp vid ätstörningar, ångest och depression kan ges. Psykiskt sjuka och personer med funktionsnedsättning ska få bättre möjlighet till vård boende, rehabilitering och sysselsättning.

Utöver detta vill den nya regeringen att svensk hälso- och sjukvård ska vara världsledande. Tillgången till professionella medarbetare, den allra senaste kunskapen och mest avancerade behandlingsmetoderna ska förbättras.