Mannen har tidigare dömts i såväl tings- som hovrätten till grov misshandel för att ha skakat sin tre månader gamla baby så illa att barnet fick huvudskador. Domarna byggde delvis på den medicinska diagnosen skakvåld. Men Högsta domstolen konstaterar i sin dom i dag att det vetenskapliga stödet för diagnosen numera är osäkert.

Diagnosen skakvåld (shaken baby syndrome) på spädbarn har både kritiserats och försvarats av olika forskare. Så sent som i mars förra året beslutade Statens beredning för medicinsk utredning, SBU, att tillsammans med Statens medicinsketiska råd, Smer, utreda diagnosen. Utredningen är ännu inte klar.

Eftersom det inte finns någon annan övertygande bevisning som styrker anklagelserna om att pappan skulle ha orsakat barnets skador frikänns han helt.

I sin dom påpekar Högsta domstolen vikten av försiktighet vid bedömning av medicinsk bevisning, i synnerhet om bevisningen inte stöds av andra omständigheter