I samband med att en norsk kvinna bekräftades ha blivit smittad med ebola i början av oktober försökte människor nås som kvinnan nyligen hade varit i kontakt med, och som därför också kunde vara smittade. Bland annat en person i Munkedal i Västra Götaland.

Vände på platsen

Polisen i Norge kontaktade sina kolleger i Sverige som skickade ut en patrullbil för att se om personen fanns på en viss angiven adress. Men när poliserna kom fram valde de att inte knacka på, eftersom de inte visste hur de skulle göra. De hade inte fått några instruktioner om hur de skulle bete sig för att skydda sig själva och omgivningen.

Poliserna kontaktade länskommunikationscentralen och berättade om sitt beslut.

– När vi fick reda på vad som hade hänt tillsattes en stab för att reda ut hur vi ska agera i de här situationerna. Riktlinjer har nu gått ut till samtliga poliser i Västra Götaland. Det första som står i dem är att man ska kontakta smittskyddsläkare, säger biträdande enhetschefen Jenny Helmbro vid Uddevallapolisen.

Eddie Björck, sakkunnig om hur poliser ska skydda sig mot smittsamma sjukdomar och liknande, menar dock att kunskapen redan finns inom polisen och att ebola egentligen inte skiljer sig från hur man annars ska bete sig.

– Egentligen gick det fel från början. Polisen i Norge skulle ha kontaktat det svenska smittskyddet. När det inte gjordes borde vi i Sverige ha tagit den kontakten. Det är alltid smittskyddsläkaren som äger frågan i den här typen av ärenden, vi biträder bara, säger han.

Ebolamisstänkt skickades i taxi

Polisen i Västra Götaland är inte de enda som saknat instruktioner om hur de ska bete sig vid misstänkt ebolasmitta. Nyligen avslöjades att en distriktsläkare i södra Stockholm i slutet av förra månaden skickade en misstänkt ebolasmittad flicka från Kongo-Kinshasa med taxi till Karolinska universitetssjukhuset.

Enligt den lex Mariaanmälan som gjordes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, säger läkaren att han inte hade fått information om hur misstänkt ebola ska hanteras.