Det var IBL:s ordförande Agneta Colliander som bar den svenska fanan vid öppningsceremonin.

– Det kändes lite högtidligt och det var särskilt hedrande att Taiwans president fanns på plats för att hälsa oss välkomna, säger hon.

Tacksam för säkra analyser

President Ma Ying-jeou höll ett humoristiskt och personligt tal där han berättade om vad biomedicinska analytiker betydde för honom när han var allvarligt sjuk för ett antal år sedan. Han sade att han var tacksam för snabba och säkra analyser och att han var mycket glad över att kunna hälsa så många biomedicinska analytiker välkomna till Taipei denna vecka.

– Det är viktigt att delta i internationella sammanhang. Vi tror många gånger att vi är bäst i Sverige, men när man är här och hör så många intressanta föredrag inser man att vi alla har mycket att lära av varandra, säger Agneta Colliander.

En del av vårdteamet

Skillnader och likheter mellan länderna diskuteras vid flera olika seminarier och det som svenska biomedicinska analytiker ofta påpekar – att de är alltför osynliga i vården - verkar vara något som de delar med kolleger världen över. Men det finns också flera idéer om hur biomedicinska analytiker ska bli en del av vårdteamet.

Anne Berndt, förbundsombudsman på Vårdförbundet, berättade på ett seminarium om personcentrerad vård och hur biomedicinska analytiker kan bli en viktig diagnostisk partner i teamet kring patienten. Exempel från Danmark visar att det ökar vårdkvaliteten, sparar pengar och gör patienterna mer nöjda.

Diagnostisk partner

Diagnostisk partner är något som de biomedicinska analytikernas europeiska organisationen EPBS kommer att arbeta mycket med framöver, säger Marie Culliton från Irland.

– Vår vision är att biomedicinska analytiker i framtiden är en del av det kliniska teamet.

Det kan innebära allt från direkt patientkontakt och provtagning till att ge råd om rätt prover vid rätt tillfälle.

Lär ut provtagning

Yoko Takaki från Japan berättar om hur biomedicinska analytiker där redan nu är del i teamen kring patienterna. Hon ser det som att yrkesgruppen har en plikt att dela med sig av sin kunskap och bidra till helheten i vården.

Till exempel så finns det diabetesklasser där biomedicinska analytiker är med och lär ut allt från provtagning till matlagning till patienterna. De deltar också i hälsomässor, friskvårdsaktiviteter och andra events där de kan ge råd och lära ut av sin kunskap. Dessutom arbetar de med att lära andra yrkesgrupper som sjuksköterskor och läkare hur prover ska tas.

– Vi har en viktig roll i det medicinska teamet, slår Yoko Takaki fast.