I dag beslutade regeringen att skruva upp insatserna mot ebola. Utöver de 139 miljoner kronor som redan har avsatts kommer ytterligare 100 miljoner kronor att läggas på att försöka stoppa utbrottet.

Som Vårdfokus berättat tidigare får Socialstyrelsen dessutom i uppdrag att underlätta för svensk vårdpersonal som är beredd att åka till de drabbade länderna, främst Liberia, Sierra Leone och Guinea.

– Detta är svenska kvinnor och män som gör heroiska insatser med risk för sin egen hälsa. De gör en insats i första hand för de drabbade länderna men också i den globala aktionen för att stoppa ebola. Det är ett allvarligt läge, vi måste göra mer, det är bråttom, sade Gabriel Wikström (S), nytillträdd sjukvårdsminister, vid en presskonferens på Rosenbad i dag.

Satsningen kommer efter kritiken

Satsningen kommer efter kritik från bland annat Läkare utan gränser om att Sverige borde göra mer. "Vanligt bistånd räcker inte. Framför allt efterfrågas insatser på marken, det vill säga sjukvårdspersonal och sjukvårdsutrustning", skrev organisationen i en debattartikel i förra veckan.

På dagens presskonferens gick Gabriel Wikström dem till mötes.

– Det vi gör nu är också det som efterfrågas av Läkare utan gränser och det internationella samfundet, sade han.

Bra samverkan

Nytillträdde biståndsministern Isabella Lövin (MP) som inledde presskonferensen nämnde bland annat den nystartade utbildningen för vårdpersonal som åker ner och som ska ges vid två tillfällen till och att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ska sköta samordningen av rekryteringen.

– Vi har nu en bra samverkan med myndigheter, departement och andra aktörer för att underlätta för hälso– och sjukvårdspersonalen, sade Isabella Lövin.

Inte bara pengar

Dagens beslut innebär att Sverige blir den femte största bidragsgivaren i världen när det gäller ebola, samtidigt som vi klättrar högre upp på listan över de som bidrar med personal, även om Gabriel Wikström inte kunde ge någon exakt placering.

– Nu närmar vi oss den punkten där Sverige inte bara bidrar med mycket pengar, utan också mycket personal, sade Gabriel Wikström.

Enligt honom är den svenska beredskapen god och det handlar snarare om att bidra till att hjälpa andra länder och stoppa en global epidemi. Han har haft kontakt med arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, samt ledningen för landstingen och regionerna för att försäkra sig om att den vårdpersonal som vill åka kommer loss. Det är en förutsättning för att dagens regeringsbeslut ska bli verklighet.

– Responsen är mycket positiv och landstingen gör allt de kan för att underlätta, till exempel att ge tjänstledigt, sade Gabriel Wikström.