Region Skåne vill vara en attraktiv arbetsgivare och satsar därför på kompetenslyft och tydligare karriärvägar. Från och med 2015 har sjuksköterskor möjlighet att utbilda sig genom en så kallad utbildningsanställning. Det innebär att de under två år kan varva specialiststudier med kliniskt arbete med bibehållen lön.

– Ett steg i rätt riktning men inte i paritet med vårt förslag till akademisk specialisttjänstgöring, AST. Jag saknar bland annat att anställningsvillkor finns med i ett kollektivavtal, säger Mats Runsten, Vårdförbundets ordförande i Skåne.

Snålt lönetillägg

Efter utbildningen garanterar regionen kvalificerade arbetsuppgifter och en löneförhöjning med 2 500 kronor per månad. Mats Runsten är inte särskilt imponerad.

– Den summan är lite snål. Redan i dag får sjuksköterskor som går specialistutbildning det lönetillägget. För att motivera fler att utbilda sig borde de satsa på att öka lönedifferentieringen, säger han.

Region Skåne lockar också med en regional karriärstege under 2015 som ska innebära möjligheter till kompetens- och löneutveckling. Mats Runsten har inte hört något sådant konkret förslag tidigare.

– Jag vill gärna höra regionen konkretisera det förslaget.

Föredrar höjd grundlön

Från november och tills vidare inför regionen ett lönetillägg på 1 500 kronor, vid heltidsanställning, för sjuksköterskor som arbetar på särskilt vårdtunga avdelningar. Mats Runsten hade föredragit en mer långsiktig lösning.

– Vi vill ha en lönepolitik som innebär höjda grundlöner, och för att vara en attraktiv arbetsgivare krävs också hälsosamma arbetstider och en högre grundbemanning. Men visst, vi är glada att arbetsgivaren inser att något måste göras.