På samma sätt som parfymer tappar lukten med tiden, avdunstar parfymämnena i de testberedningar som används för att diagnostisera kontaktallergi. Detta kan göra att reaktionerna vid ett så kallat lapptest på huden uteblir och patienten inte får sin diagnos.

I en av avhandlingens studier har det framkommit att risken för avdunstning ökar ju längre testberedningen varit iordninggjord.

Det finns dock ingen anledning att oroa sig för att ett stort antal patienter inte fått rätt diagnos, menar Martin Mowitz, kemist vid yrkes- och miljödermatologiska avdelningen på Skånes universitetssjukhus i Malmö och doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet.

- Däremot kan det vara en faktor att beakta om en patient inte fått utslag på testet, men fortfarande har mycket besvär.

Så undviker du avdunstning

Tipsen från Martin Mowitz lyder:

  • Förbered testerna i omedelbar anslutning till att de ska användas.
  • Om det inte är möjligt så förvara beredningen i kylskåp. Då går avdunstningen långsammare.

Sedan de första resultaten presenterades har det i andra studier visat sig att även vissa plastkemikalier, akrylater, på ett liknade sätt kan avdunsta från testberedningen. Mot denna bakgrund har det största företaget som levererar allergitester nu ändrat sin produktinformation och rekommenderar att beredningar av parfymämnen och akrylater förbereds i direkt anslutning till användandet.