Domstolarna slarvar med att skicka domar vidare till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Detta gör att brottsdömd vårdpersonal inte upptäcks och kan fortsätta att utöva sina yrken, utan bedömning från den granskande myndigheten, berättar Ekot som granskat domar där vårdpersonal dömts för olika brott.

Sexuellt ofredande

2008 ofredade en sjuksköterska patienter sexuellt på en psykiatrisk avdelning. Enhetschefen gjorde en polisanmälan och sjuksköterskan dömdes för brotten två år senare. Men det dröjde ända till 2012 innan sjuksköterskan förlorade sin legitimation, eftersom domen inte skickats vidare till Socialstyrelsen, som då var ansvarig myndighet.

Upptäcktes av en slump

Sjuksköterskan kunde söka nytt jobb. Att domen till slut uppmärksammades av Socialstyrelsen berodde på att sjuksköterskan själv råkade försäga sig.

– Jag tänker att det inte är bra ut ett patientsäkerhetsperspektiv. Tanken är ju att vi ska få kännedom om när hälso- och sjukvårdspersonal har begått de här brotten och kunna pröva deras lämplighet, säger Anna Sundberg, chefsjurist på Ivo, till Ekot.