Tätheten i skyddskläderna är a och o vid vården av patienter med smittsamma sjukdomar. Särskilt viktigt är det vid en sådant smittsamt virus som ebola. Då krävs bland annat dubbla handskar, stövlar, munskydd och visir.

I dag skriver Sydsvenskan att skyddsutrustningen på infektionskliniken vid Skånes universitetssjukhus inte har tillräcklig kvalitet. Enligt den ansvariga infektionsläkaren kan skyddskläderna spricka och det finns inte rätt storlekar till all personal. Särskilt riskfyllt är det när personal ska klä av sig hättan.

Följer riktlinjerna

Men sjukhuset följer Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens riktlinjer och håller dessutom fortlöpande övningar för att hitta eventuella brister, säger han till tidningen.

Mats Runsten, ordförande för Vårdförbundets avdelning i Skåne, tycker att det låter lovvärt att man har övningar.

– Det är ett steg i rätt riktning att man testar att utrustningen håller måttet. Det antar jag att alla sjukhus med infektionsklinik måste göra för att vara förberedda om smittan når oss. Bra att bristerna upptäcks i förväg, säger han.

På Skånes universitetssjukhus säger infektionsläkaren att inköpare har tagit kontakt med tillverkare av utrustning som är mer hållbar.