– Kvinnorna i mina studier upplevde det som att omgivningen såg på dem som smitare. Det fick dem att känna sig som sämre medborgare, säger Linda Åhlström, som häromdagen disputerade på en avhandling om arbetsförmågan hos långtidssjukskrivna.

I studierna ingår 364 kvinnor som framför allt är sjukskrivna för muskuloskeletala och psykiska besvär. Alla har besvarat enkätfrågor, 60 har deltagit i olika träningsprogram och 16 har djupintervjuats. I grupperna ingår sjuksköterskor och även chefer, undersköterskor, förskolelärarare, städpersonal och personliga assistenter.

– Många av kvinnorna är så kallade duktiga flickor, som tycker det är viktigt att prestera och har svårt att säga nej.

Otydliga riktlinjer

Otydliga och olika riktlinjer från försäkringskassa, sjukvård och arbetsgivare ökar osäkerheten hos de sjukskrivna och gör det svårare att komma tillbaka till arbetslivet. Viktigast för arbetsförmågan är stödet från omgivningen. Inte minst från chefer.

– Det har sagts förut, men tål att sägas igen: Det betyder oerhört mycket med det där telefonsamtalet under sjukfrånvaron, att bli hälsad välkommen tillbaka, och inte minst att få anpassade arbetsuppgifter. Det visar att det är okej att inte prestera på topp ett tag, säger Linda Åhlström.

Så enkelt och så självklart kan det tyckas, men bland kvinnorna i studien var det flera som saknade stödet från arbetsplatsen.

– De som uttryckte sig mest positivt var de som hade en bra chef. En stödjande chef sprider ett tillåtande klimat i övriga arbetsgruppen.

Vill ha kontroll

Behoven och strategierna skiljde sig åt bland kvinnorna i studien. En del vill ha full kontroll själva, andra behöver mer stöd. Linda Åhlströms råd till chefer är därför att helt enkelt fråga: "Vad är ditt mål när du kommer tillbaka till arbetet?"

Ett annat råd är att inte glömma att se möjligheterna, även hos medarbetaren som har varit sjukskriven länge. "Vad vill och kan du bidra med?"

Linda Åhlström har ett råd till kvinnorna också: "Tänk på er egen hälsa. Lär känna era gränser och säg nej ibland."