I det senaste valet förlorade alliansen sin majoritetsställning i Stockholms läns landsting. Som block är de borgerliga partierna fortfarande störst, men de är numera beroende av stöd från övriga partier för att få igenom sina förslag. Sverigedemokraterna, SD, är vågmästare.

För att minska SD:s inflytande i landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden har alliansen föreslagit att antalet ledamöter i dessa ska utökas från 19 till 20 fördelat på 10 ledamöter från alliansen, 9 från de rödgröna och 1 representant för Sverigedemokraterna. Genom att ordföranden, som i båda fallen kommer från alliansen, får utslagsröst skulle man undvika att Sverigedemokraterna blir tungan på vågen.

Rödgröna säger nej

Förslaget presenterades i dag i samband med att alliansen och de rödgröna samlades för att diskutera och nå en överenskommelse om hur landstingets organisation ska se ut med tanke på det nya parlamentariska läget efter valet. Men Socialdemokraterna slog direkt bakut eftersom de anser att förslaget är ett sätt för de borgerligare partierna att skaffa sig mer makt.

– Moderaterna föreslår en nämndorganisation som om valet aldrig ägt rum. Alliansen är ett minoritetsstyre, ändå vill de ge sig själva majoritet i nämnder och styrelser. Det kan vi självklart inte gå med på, säger oppositionslandstingsrådet Dan Larsson (S) i ett pressmeddelande.

De rödgröna anser att väljarnas val ska råda och att sammansättningen i nämnderna ska utgå från valresultatet. Sverigedemokraternas vågmästarställning undviker man bäst genom blocköverskridande överenskommelser.

Alliansen säger ja

Alliansen svarar med att de rödgröna ger Sverigedemokraterna utrymme.

– Det tycker vi är väldigt konstigt i och med att man från de rödgrönas sida tydligt har sagt att man inte ska ge Sverigedemokraterna något inflytande. Nu vill man ge dem maximalt med inflytande i de två största sammanslutningarna, nämligen landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden, säger Rasmus Jonlund, pressekreterare hos det blivande hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (FP).

Frågan avgörs slutligen i landstingsfullmäktige som inleds i morgon. Lyckas blocken inte komma överens innan dess lär det bli en mycket het debatt, där Sverigedemokraterna till slut kan vinna segern just i kraft av sin vågmästarroll.