– Vi börjar med att skicka ner en person, som ska delta i en skarp insats men också öka vår insikt i förutsättningarna för arbetet. Vi har erbjudit det mobila laboratoriet två personer och kommer att se över behovet och möjligheterna att rekrytera ännu fler, säger Karin Tegmark Wisell, chef för avdelningen för mikrobiologi på Folkhälsomyndigheten.

På plats

Det europeiska mobila labbet är ett projekt finansierat av EU, som funnits på plats i Västafrika sedan ebolautbrottet startade. Projektet har för närvarande mobila laboratorium i tre länder, Nigeria, Guinea och Liberia. Liberialabbet drog i gång sin verksamhet i september.

Karin Tegmark Wisell berättar att labben är bemannade med biomedicinska analytiker och mikrobiologer med stor labbvana och erfarenhet av högsmittsamma ämnen.

Viktig insats

Labbens främsta uppgift är att ta fram snabba diagnoser.

– Malaria är den allra vanligaste orsaken till feber i den här regionen, därför måste man snabbt kunna konstatera vilka som har ebola och vilka som inte har det, för att kunna isolera de med ebola och inte samvårda patienter, säger Karin Tegmark Wisell.

Den svenska medarbetaren kommer att utbildas i Tyskland under oktober och vara på plats i Västafrika i november. Exakt vilket land medarbetaren kommer att arbeta i vill Karin Tegmark Wisell inte gå ut med i nuläget.

Kan göra mer

Just nu förs diskussioner på många håll om hur Sverige skulle kunna bidra mer för att hjälpa drabbade och motverka ebolautbrottet.

– Det vi på Folkhälsoinstitutet ser är att vår kompetens bland annat ligger på laboratoriesidan. Det europeiska mobila labbet är en uppbyggd organisation som vi vet fungerar väl och ett bra sätt för oss att kanalisera våra resurser, säger Karin Tegmark Wisell.