De individer som bar på viruset hade inga symtom.

Folkhälsomyndighetens nya teknik från och med den här influensasäsongen innebär att hela virusets arvsmassa kartläggs, så kallad helgenomsekvensering. Den fungerar för alla typer subtyper av influensa A oavsett ursprung.

Tidigare har bara vissa gener från säsongsinfluensa A kunnat analyseras.

De upptäckta fallen av smitta från svin till människa i Sverige är influensavirus av typen H1N2v. Det är en blandning av human säsongsinfluensa A/H3N2 och H1N1pdm09 som cirkulerat bland svenska grisar sedan förra året.

Virusvarianten kommer från början från människan och många har immunitet.

Ökad kapacitet

Upptäckten gjordes i en studie som Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt driver.

Folkhälsomyndigheten har också byggt upp en plattform för snabb analys av helgenomdata för att stärka den svenska krisberedskapen. Plattformen kan analysera hundra influensagenom i taget, vilket är en kraftig ökning av kapaciteten jämfört med den metod som användes tidigare.