Fem personer fick hålla fast den kvinnliga patienten när hon första gången fick gipsbandage runt sina båda armar. Ansvarig läkare bedömde hennes självskador som så allvarliga att hon behövde gipsas, något som sedan skedde vid upprepade tillfällen och mot hennes vilja.

Som en konsekvens av långvarig gipsning fick kvinnan problem med rörligheten och blev remitterad till en sjukgymnast.

Uppmärksammades av media

Enligt SVT:s program Uppdrag granskning har den här metoden använts på flera patienter på den rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö. Uppgifterna i media ledde till att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gjorde en granskning. Myndigheten slår nu fast att tvångsgipsning är olagligt.

Stark kritik

"IVO kan konstatera att användning av gipsning och ortoser inte har stöd i den psykiatriska tvångslagstiftningen och därför utgör en tvångsåtgärd utan stöd i lag", står det i beslutet där stark kritik riktas mot den rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö.

IVO kommer även att utreda personalens agerande.

(Diarienummer: 8.5-14493/2014-5)