Myndigheten anser att Västerbottens läns landsting inte varit tillräckligt grundlig i sin utredning av de många felaktiga cytologiska cellprover som förra året avslöjades vid Östersunds sjukhus i Jämtland. 

Utredningen är en del i den lex Marianmälan som lämnats in till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Att den gjorts av landstinget i Västerbotten beror på att den laboratoriemedicinska enheten i Västerbotten ansvarar för cytologin i Jämtland.

Kräver få se provsvar

Men Ivo är inte nöjd. Bland annat kräver man nu att få se provsvar som styrker uppgifterna om att 125 prover omklassificerades i samband med den eftergranskning av proverna som gjordes.

Myndigheten vill också se handlingar som styrker att 40 kvinnor i efterhand diagnostiserades ha cellförändringar och sedan opererades för detta i cancerförebyggande syfte.

Dessutom kräver Ivo att en riskbedömning görs för att ge svar på hur stor sannolikheten är att någonting liknande ska ske igen. Man vill också få in uppgifter om liknande händelser som inträffat i verksamheten.

Drygt 11 000 prover granskades

Som Vårdfokus tidigare berättat gjordes under flera år allvarliga felbedömningar av gynekologiska cellprover vid Östersunds sjukhus. Vid en eftergranskning av mer än 11 000 cellprover visade det sig att 125 kvinnor hade cellförändringar som tidigare missats. Det ledde till att ett 40-tal kvinnor opererades.

Från början skylldes de felaktiga analyserna på en cytodiagnostiker som ensam bedömde proverna. Men den händelseanalys som gjordes visade att ansvaret inte kunde skyllas på någon enskild medarbetare utan på brister i organisationen, ledningen och delvis omodern teknisk utrustning.