Som Vårdfokus tidigare har rapporterat har Vårdförbundet beslutat att arbeta för en reglerad specialistutbildning även för biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Det sker i samarbete med yrkesorganisationerna som välkomnar beskedet.

Berit Björkman, vice ordförande i Svensk förening för röntgensjuksköterskor, tycker att det är rätt väg att gå.

– Från föreningen sida vill vi ha en naturlig koppling mellan akademi och klinisk verksamhet, säger hon.

Samtidigt är det en lång väg kvar att gå och Berit Björkman vill inte sia om när det kan bli verklighet.

– De olika aktörerna behöver så klart diskutera så att det blir förankrat. Det är svårt att säga hur lång tid det kan ta men behovet finns, säger Berit Björkman.

Vad skulle det betyda för röntgensjuksköterskorna att få en reglerad specialistutbildning?

– Det är ett sätt att kompetensutveckla och fördjupa sina kunskaper inom våra områden, säger Berit Björkman.

Utbildningen ska ske i form av AST, akademisk specialisttjänstgöring, enligt Vårdförbundets modell som innebär att man får en utbildningsanställning.

– Biomedicinska analytiker har ju ingen reglerad specialistutbildning i dag, därför är det oerhört viktigt att vi arbetar för det och får Socialstyrelsen att förstå betydelsen av det, säger Susi Nilsson som är biomedicinsk analytiker och som sitter i Vårdförbundets förbundsstyrelse.