Hur många av Vårdförbundets biomedicinska analytiker tjänar mer eller mindre än 25 000? Vårdfokus granskning av 2013 års lönestatistik visar att gruppen ligger bra till, framför allt jämfört med allmänsjuksköterskorna.

Olika lönelägen

Bland Vårdförbundets offentliganställda biomedicinska analytiker har 84 procent en lön på minst 25 000 kronor i månaden. Motsvarande siffra bland allmänsjuksköterskorna är 66 procent och bland röntgensjuksköterskorna 82 procent.

Bland de biomedicinska anlytikerna som är 34 år eller yngre tjänar 37 procent 25 000 eller mer. Bland allmänsjuksköterskorna är motsvarande siffra 31 procent.

Toppen och botten

Granskningen visar att det finns vissa skillnader över landet. Gotland ligger bäst till. Här finns ingen biomedicinsk analytiker med en lön under 25 000 kronor i månaden, enligt 2013 års lönestatistik. Sämre är det i Kalmar där 26 procent av de biomedicinska analytikerna har löner under 25 000 kronor i månaden, vilket är den största andelen i landet.

Hur ser det ut hos dig?

Klicka här så hittar du uppgifter för hela Sverige.

Fakta: Siffrorna som ligger till grund för statistiken bygger på Vårdförbundets lönestatistik för 2013 och gäller biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och allmänsjuksköterskor som arbetar inom kommun eller landsting och är medlemmar i Vårdförbundet. Siffrorna är framtagna av Vårdförbundets statistiker.