Att ständigt vara beredd på att behöva rycka ut tär på hälsan. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen som har kartlagt hur de som vårdar en anhörig mår. Visserligen är omsorgen ofta frivillig, men dess omfattning och upplägg är inte alltid det och det får konsekvenser.

Nästan var tredje, 30 procent, uppger att de har ett nedsatt hälsotillstånd vilket kan jämföras med 20 procent av befolkningen. Ju mer omsorg man ger desto större är hälsorisken och mest utsatta är anhörigvårdare i åldern 30–44 år och de som tar hand om ett barn eller sin partner.

– Hälsoproblemen kan exempelvis ta sig uttryck i depressiva symtom, sömnstörningar, värk, magproblem och psykisk och fysisk utmattning. Många känner sig stressade och otillräckliga. De får sätta sig själva och andra familjemedlemmar i andra hand. Nästan hälften har problem med att hinna träffa vänner, säger projektledaren Susanna Dellans.

Ekonomiska problem

Det är inte bara psyket som tar stryk utan även ekonomin och jobbet. Nästan var femte tillfrågad uppger att de har fått ekonomiska problem och bland de som vårdar ett barn är siffran fördubblad. Några orsaker kan vara att man behöver jobba deltid eller ta tjänstledigt, eller att man skjuter till pengar till den som behöver vård.

Socialstyrelsens rapport bygger på intervjuer med omsorgsgivare samt en enkät som år 2012 gick ut till 15 000 slumpvis utvalda personer med svarsfrekvensen 55 procent.