Flera hundra vårdplatser saknas, framför allt akutsjukhusen lyckas inte behålla sin personal och vårdgivarna försöker lösa sjuksköterskebristen med kortsiktiga och dyra sommarpaket och allt mer inhyrd personal.

Krav på besparingar

I den här verkligheten föreslår nu tjänstemännen i Stockholms läns landsting i ett underlag till politikerna att det generella kravet på 2 procents effektiviseringar, som funnits sedan 2009, ska finnas kvar även i 2015 års budget. Något som Vårdförbundet tillsammans med övriga berörda fackförbund har reagerat på.

– Vi är oroliga för verksamheten som det är och tycker att det saknas utrymme för effektiviseringar, utan att patienter och personal drabbas negativt, säger Eva Nowak, ordförande för Vårdförbundets avdelning Stockholm.

Facklig kritik

Tillsammans har facken skickat en skrivelse med kritik mot budgetunderlaget. Där ombeds de nyvalda landstingspolitikerna bland annat att noggrant analysera kravet på fortsatt effektivisering och ta reda på vilka konsekvenser det får för personal och patienter, innan de går till beslut.

Eva Nowak anser att landstingspolitikerna måste börja tänka mer långsiktigt och att detta också ska synas i budgeten. En av Vårdförbundets viktigaste förslag till landstingspolitikerna i Stockholm, inför budgetarbetet, är att införa AST, betald specialistutbildning. Något som flera mindre landsting har bestämt sig för att göra.

Fler sjuksköterskor

– För att kunna säkra patientsäkerheten måste det anställas fler sjuksköterskor och för att landstinget ska bli en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare krävs långsiktiga lösningar, vilket saknas i dag, säger hon.