– Inte minst när vi nu vet att 70 procent av landets specialistutbildningar för sjuksköterskor har låg kvalitet. För att säkra kvaliteten skulle jag vilja se ett sammanhållet regelverk kring utbildningarna. Jag är besviken på att det inte finns med i budgeten. Utan en sådan reglering kommer den ojämlika vården att öka, säger Vårdförbundets ordförande, Sineva Ribeiro i en första kommentar till budgetförslaget.

Ökad kvalitet behövs

Regeringen vill satsa en miljard på ökad kvalitet i sjukvården. "En bra början", tycker Vårdförbundets ordförande.

– I en sådan utvecklings- och kunskapsintensiv bransch som hälso- och sjukvården behövs en satsning på kvaliteten. Både högre utbildningsnivå och högre kompetens behövs i framtidens vård.

Ser hinder

Men Sineva Ribeiro ser organisatoriska hinder: sjuksköterskorna är för få, och saknas dessutom på högsta ledningsnivå inom vården. Hon tror inte att ett ökat antal utbildningsplatser på grundutbildningen är rätt botemedel.

– Vi har sett siffror på att sjukvården kommer att sakna 30 000 medarbetare omkring 2030. Cirka 4 000 utexamineras från grundutbildningarna varje år. Det stora problemet är att vi tappar nästan hälften ganska snart. Det behövs bättre villkor så att vi kan behålla de sjuksköterskor vi har, och det behövs en utveckling av specialistutbildningarna, säger hon.

Bättre villkor avgörande

Om förutsättningar ges för att orka ett helt yrkesliv finns utsikter att klara bemanningen även i framtiden, tror Sineva Ribeiro.

– Ett annat sätt att bättre klara bemanningen är att vården bättre tar tillvara kompetensen hos dem som är utbildade i andra länder. Det är en stor personalbrist, samtidigt som det är alldeles för svårt att få svensk legitimation, säger hon.