Vårdförbundets förhandlingschef, Kerstin Persson, slutar den 15 januari nästa år.

– Det är ett val hon själv har gjort, säger Vårdförbundets ordförande, Sineva Ribeiro.

Vårdförbundet har haft en första träff med Sveriges kommuner och landsting, SKL. Före årsskiftet ska förbundet, tillsammans med Sveriges fysioterapeuter, besluta om avtalet ska sägas upp eller inte.

– Våra främsta krav handlar om arbetstider, nattarbete och specialistutbildning. Inför de fortsatta diskussionerna har vi gjort klart att vi vill att villkorsfrågorna kopplas till frågor om vårdens utveckling, arbetsmiljö, och patientsäkerhet, säger Sineva Ribeiro.

Vad innebär det för medlemmarna att förhandlingschefen väljer att sluta när förhandlingarna ska ta fart?

– Jag tror inte att det påverkar samtalen. Kerstin Persson är kvar till mitten av januari och kommer att vara med vid nästa förhandlingstillfälle. Vi kommer nu att sätta i gång med att rekrytera en ny förhandlingschef med samma strategiska uppdrag som Kerstin har.