Vårdval innebär att patienter oavsett landsting kan välja vårdcentral och att vårdgivare kan etablera sig om de uppfyller landstingets krav. Den 1 januari 2010 införde regeringen Reinfeldt lagen om vårdval vilket innebar att alla landsting och regioner skulle införa ett vårdvalssystem i primärvården.

När statsminister Stefan Löfven (S) i dag läste upp de stora reformer som den nya regeringen vill genomföra var slopat vårdvalstvång en av punkterna.

Möter kritik

Vårdföretagarna reagerar mot det och i ett pressmeddelande skriver arbetsgivarorganisationen att vårdvalsstoppet kommer att slå mot patienterna.

"Det innebär också att dörren stängs för duktiga entreprenörer i vården, och löftet i regeringsdeklarationen att mångfald och valfrihet ska garanteras sviks redan i stycket därpå".

Organisationen påpekar också att det är viktigt att kvaliteten följs upp hos alla utförare, offentliga som privata, och att kvaliteten redovisas på enhetsnivå, en punkt som ingick i Stefan Löfvens regeringsförklaring som presenterades i dag.