Bara genom att ställa frågan upptäcks betydligt fler som är utsatta för våld, visar en forskningssammanställning från det vetenskapliga nätverket Cochrane. Detta gäller framför allt inom mödrahälsovården där kvinnorna regelbundet träffar hälso- och sjukvårdspersonalen i en trygg miljö.

Detta har Socialstyrelsen tagit fasta på i sin nya vägledning där det står att mödrahälsovården bör ställa rutinfrågor om våld. Dessutom rekommenderas att alla kvinnor som söker psykiatrisk vård bör få samma fråga.

– Våldsutsatta kvinnor söker ofta hälso- och sjukvård för diffusa fysiska och psykiska symtom. De sätter inte alltid problemen i samband med våldet och berättar därför sällan om det, men många uppger att det hade underlättat om personalen ställt frågan om deras erfarenhet av våld, säger Olga Gislén, utredare på Socialstyrelsen

Alla inom bup ska tillfrågas

Ytterligare en grupp där frågan om våld bör tas upp är alla ärenden inom barn- och ungdomspsykiatrin. Om det förekommer våld mellan föräldrarna löper barnet stor risk att drabbas.

– Barn som lever med våld i sin närmiljö riskerar att fara mycket illa. Enligt en svensk studie innebär det en tio gånger ökad risk för våld mot barnet, säger Olga Gislén.

Uppföljande strategier

Men det räcker inte att fråga, man måste kunna ta hand om svaret också. Därför är det avgörande att det finns rutiner för hur man kan följa upp och remittera vidare de drabbade. Här behövs utbildning, enligt Socialstyrelsen. Personal som arbetar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör få fortbildning om våld i nära relationer.

Ny föreskrift skärper kraven

Utöver den nya vägledningen så började Socialstyrelsens föreskrift om våld i nära relation gälla den 1 oktober. Föreskriften innebär skärpta krav på kommuner och landsting, bland annat kring att vårdgivare måste ha rutiner för att säkerställa att en anmälan verkligen görs när man misstänker att ett barn far illa.