I flera dagar har samtliga sjuksköterskor på akutvårdsavdelningen i Luleå larmat om en orimlig arbetssituation. I öppna brev som Vårdfokus har rapporterat om har de bland annat skrivit att patientsäkerheten är hotad och att det är personalens skyldighet att säga ifrån.

Det första beskedet från arbetsgivaren, landstinget Norrbotten, var att det inte gick att stänga några vårdplatser för att lätta på trycket. Men nu gör man helt om och drar ner 3 av 26 platser på avdelningen.

– Det var vårt akuta krav. Man måste agera här och nu, säger Maria Erixon, sjuksköterska på avdelning 33.

Fler platser kan stängas

De tre vårdplatserna ska inledningsvis vara stängda i tre veckor tills ett nytt schema görs. Då tas nästa beslut om hur man går vidare. Enligt Maria Erixon kan det bli aktuellt att stänga ännu fler vårdplatser. Visserligen har det anställts nya sjuksköterskor men de börjar inte förrän i januari och behöver tid att läras upp.

– Vi måste få ordning på situationen som är helt absurd. Vi har sagt att det måste vara neddragna vårdplatser tills grundbemanningen är säkrad, säger hon.

Nödropet visar att man bryr sig

För att hitta en långsiktig lösning måste arbetsgivaren se över hur man rekryterar personal och lyckas behålla dem, menar Maria Erixon. Och hon tror att den gemensamma aktion som sjuksköterskorna på avdelningen har gjort och som också innebär att de försöker få med sig alla andra yrkesgrupper på sjukhuset, kan innebära att sjukhuset blir en mer attraktiv arbetsplats.

– Jag tror man vill arbeta på ett ställe där folk sätter ner foten och visar att man faktiskt bryr sig, säger hon.