Beslutet togs vid regeringssammanträdet i går.

Räknat per invånare var Sverige redan tidigare den enskilt största bidragsgivaren i världen i kampen mot ebola. Med de nya pengarna har Sverige hittills satsat 490 miljoner kronor på ebolabekämpningen.

De 250 extra miljonerna ska bland annat hjälpa FN i dess roll som samordnare och gå till stöd åt de afrikanska organisationer som deltar i arbetet mot ebola. I går meddelade Afrikanska unionen att den sänder 1 000 sjukvårdare till de länder som drabbats värst – Liberia, Sierra Leone och Guinea i Västafrika.

Enligt Världshälsoorganisationens, WHO:s, senaste statistik har nära 10 000 människor i Västafrika drabbats sedan utbrottet startade tidigt i våras. Nära hälften av de smittade har avlidit.

Andra humanitära kriser

Ebolautbotten är inte den enda humanitära kris som pågår i världen just nu. Mer än hundra miljoner människor uppskattas vara i behov av krisstöd. Regeringens skjuter därför till ytterligare 150 miljoner kronor, varav merparten går till insatser i Syrien och Irak.