Eva Brink, prefekt för institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur på Högskolan Väst i Trollhättan, är nu också professor. Det innebär inte att hennes dagliga arbete förändras radikalt från och med nu; hon kommer även fortsättningsvis att ha tid för forskning och att handleda doktorander.

Egen professur

Hittills har institutionen haft gästprofessorer i omvårdnadsvetenskap, men i och med att Eva Brink är professor har institutionen nu egen professur.

Vad betyder det för lärosätet?

- Sjuksköterskeutbildningen och specialistsjuksköterskeutbildningar ska bygga på vårdvetenskaplig forskning och professuren gör att jag kan lyfta omvårdnadsämnet mer och utveckla den vetenskapliga kvaliteten, även formellt.

Kan driva utvecklingen effektivare

Eva Brink kan med större kraft driva utvecklingen av forskning som är viktig för institutionens olika vårdutbildningar. Hon kan också stötta andra lärare och forskare på institutioner att utveckla forskningsprojektet och därmed nå hög kvalitet i utbildningarna.

En hög vetenskaplig kompetens på högskolan är viktig.

- Forskning och utbildning går hand i hand. Det är väldigt positivt att få bidra till den utvecklingen.