Länge såg det ut som om Helsingborgs lasarett skulle ha skärpt sig och kommit till rätta med de ständiga överbeläggningarna med felplacerade sängar som resultat. Men icke.

För att sätta kraft bakom kravet att personalen fritt ska kunna röra sig runt alla sängar beslutade Arbetsmiljöverket 2011 att att varje överträdelse skulle kosta lasarettet en miljon kronor. Sedan dess har ett flertal sådana viten lagts av myndigheten.

När Vårdfokus kontaktade Arbetsmiljöverket i våras förklarade en av inspektörerna att sjukhuset verkade ha skärpt sig. Inga nya anmälningar om felplacerade sängar hade kommit in till myndigheten sedan det senast betalade vitet.

Men vid en inspektion på tre avdelningar i början av sommaren konstaterade Arbetsmiljöverket att lasarettet återigen bröt mot reglerna och placerade ut sängar längs väggarna i korridorerna.

Arbetsmiljöverket begär nu att förvaltningsrätten i Stockholm dömer ut ännu ett miljonvite.