Expertgruppen bedömde fostertillväxt och nyföddhetsstorlek i åtta geografiskt avgränsade stadsbefolkningar där mammorna bedömdes ha fullgott hälso- och näringstillstånd, adekvat mödrahälsovård, och bodde i områden utan större miljörestriktioner som kunde inverka på fostertillväxten.

Av de 59 137 kvinnor som mellan maj 2009 och augusti 2013 var inskrivna i en tvärsnittsstudie, som ingår i ett större populationsbaserat projekt, valdes 20 486 kvinnor ut och deras nyfödda mättes inom tolv timmar efter födelsen.

De nya standarderna som publiceras i Lancet är ett komplement till de internationella tillväxtstandarder för barn upp till fem år som WHO publicerade 2006 och som används över hela världen.