Naloxon används i vanliga fall för att häva överdoser av morfin eller andra opioder. Därför kan det verka paradoxalt att preparatet kan vara användbart bland patienter som använder morfin. Men en ny svensk avhandling visar att det kan vara en framgångsrik kombination när det gäller att kunna sova bättre.

I studien ingick patienter som behandlas för långvarig smärta med en speciell teknik där de får morfin kontinuerligt via en tunn slang som ligger inopererad i ryggmärgskanalen. Slangen är kopplad till en pump som har opererats in under huden på buken. Detta är en mycket avancerad form av smärtlindring, men trots detta kan patienterna besväras av smärta, sömnsvårigheter och en låg livskvalitet.

Bygger vidare på tidigare studier

Internationella studier har tidigare visat att långvarig smärta hänger ihop med inflammation i centrala och perifera nervsystemet. Forskare vid Sahlgrenska Akademin har därför undersökt hur de celler som omger nervcellerna på grund av inflammationen störs i sin kommunikation. Det som specialistläkaren Linda Block nu har gjort är att bygga vidare på dessa studier och hon har kommit fram till att de irriterade, omgivande cellerna kan bli normala genom en kombination av morfin, mycket låg dos naloxon och ett antiepileptiskt läkemedel. Denna trippelkombination har ännu inte prövats i kliniska studier men kan visa sig värdefull för behandling av patienter med långvarig smärta.