Skånes 14 ungdomsmottagningar har inte lyckats nå de unga på landsbygden och på orter utan permanent ungdomsmottagning. Försök med filialer bemannade med utskickad personal har inte heller fungerat. Det märks genom fler tonårsgraviditeter, aborter och mer psykisk ohälsa än bland dem som har en ungdomsmottagning på, eller i närheten av, hemorten.

– Det är tydligt att hälsotalen blir bättre om vi får de unga till ungdomsmottagningen. Samtidigt är motståndet mot att förflytta sig högt. Därför vill vi möta dem där de är, säger enhetschefen Joakim Wollin.

Från oktober kommer en lastbil, specialinredd till en komplett ungdomsmottagning, att rulla mellan Sjöbo, Svedala och Skurup med stopp en dag i veckan på varje ort. Bilen är bemannad med tre barnmorskor, två kuratorer och en sjuksköterska som själva anmält sig till uppdraget och arbetar tre och tre. Nästa år kör de även till Höganäs.

Redan före start väckte bilen stort intresset och höga förväntningarna långt utanför Skånes gränser. Inte minst i norra Sverige och i Danmark.

– Ju mer glesbygd desto större intresse. Än så länge är detta ett projekt, nästa sommar fattas beslut om fortsättningen. Jag hoppas självklart att det blir en permanent lösning, säger Joakim Wollin.