Det nya testet presenterades häromdagen vid en konferens för mikrobiologer i Washington. Testet, som kallas Carba NP gör det möjligt att upptäcka och klassificera bakterier som är bärare av ESBL carba på ett par timmar.

Bryter ner nästan alla antibiotika

ESBL är egentligen ett samlingsnamn för olika enzymer som tarmbakterier kan bära på och som gör dem resistenta mot antibiotika. ESBL kan bryta ned penicilliner och cefalosporiner.

Den farligare varianten ESBL carba kan dessutom bryta ner karbapenemer som ofta är den enda antibiotika som finns för att behandla infektioner med ESBL-bakterier.

Kort svarstid

I Sverige är det fortfarande ganska ovanligt med ESBL carba, men i många andra länder är det ett allt större problem och att tidigt upptäcka att en patient bär på den multiresistenta bakterien är avgörande för att hindra smittspridning.

PCR, ett DNA-baserat test, är i dag standardmetod för att diagnostisera ESBL carba, men metoden är både dyrbar och tidsödande. Den nya metoden Carba NP är billigare och har en medelsvarstid på 2,5 timmar.