Nya studier från tillverkarna av vaccinet visar att två doser ger samma skyddseffekt som tre, och den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har godkänt förändringen.

Socialstyrelsen har, tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Läkemedelverket, kommit fram till samma bedömning och skickar snart ut en remiss som ska leda till ändringar i myndighetens föreskrifter. Efter remissarbetet planeras föreskriftsändringen träda i kraft från årsskiftet.

Kan ges under höstterminen

Skolsköterskor inom elevhälsan som vill ge vaccinet med två doser redan under höstterminen kan ge den första då, och den andra under vårterminen.

Tvådosschemat gäller bara flickor mellan 9-13 år (Cervarix 9-14 år) medan tre doser även i fortsättningen måste ges till äldre barn, vuxna och till barn med försämrat immunförsvar.

Den som har påbörjat ett tredosschema och fått de två första doserna måste också ges en tredje dos.