För snart ett år sedan kläckte Eva Hellman idén, förra året prisad för bästa d–uppsats under Röntgenveckan, att skapa ett forum för röntgensjuksköterskor som vill läsa vidare efter kandidatexamen. Under den pågående Röntgenveckan i Karlstad berättade hon om hur idén blev verklighet.

– Det kan ibland vara tungt att forska och då är det värdefullt att några gånger per termin få sitta ner en hel timme tillsammans med andra som har samma intresse, säger hon.

I våras startade "Vetenskapligt forum för röntgensjuksköterskor" inom landstinget Östergötland och har nu ett tiotal deltagare från länet. Gruppen är pionjärer på området och träffas fyra gånger per år och består av doktorander och röntgensjuksköterskor som skriver magister– och mastersuppsatser. Ambitionen är att skapa intresse för forskning och utveckling  på klinikerna inom alla yrkesgrupper.

Får bra stöd

Enligt Eva Hellman är både landstinget och de närmaste cheferna positiva till de vidare studierna och är exempelvis frikostiga med att ge ledigt, även om det inte är alla som själva har erfarenhet av forskning. Fortfarande är det en liten skara röntgensjuksköterskor som har disputerat.

– Äldre kolleger och chefen kanske inte själva har den bakgrunden och då kan man behöva förklara att det här som jag gör kommer att ta några veckor, säger Eva Hellman.

Syftet med gruppen är att stötta varandra, dela erfarenheter, bevaka rättigheter som exempelvis ledighet och ersättning, samt att inspirera andra att läsa vidare.