Sveriges kommuner och landsting, SKL, ställer sig i stort sett positiv till förslaget om att även ensamstående kvinnor ska kunna få assisterad befruktning inom den offentlig hälso- och sjukvården.

Förslaget lades i våras fram som ett delbetänkande till regeringen.

– Vi tycker det är rimligt att ensamstående kvinnor ska kunna få den här behandlingen som sedan tidigare erbjudits heterosexuella och lesbiska par, säger Mats Eriksson, ordförande för sjukvårdsdelegationen inom SKL.

I sitt yttrande poängterar SKL vikten av att barnets rätt till information om sitt genetiska ursprung så långt som möjligt säkras. SKL vill också att en särskild medgivandeutredning ska göras som komplement till den medicinska utredningen.

I juli 2015 är det tänkt att den nya lagen ska träda i kraft.